Egészséged érdekében! - 1998 óta a (világ)piacon

  • English
  • Magyar

 

Viofor Immunkorrektív
hatása

Viofor kezelések a lengyel futball akadémián

Az első postcovid rehabilitációs centrum

 

Összefoglaló
 

Orvosoknak
 

A Viofor System
Applikátorai

 

Czernicki Jan, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Miecznik Adam, Mikosiński J.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na stan kliniczny i wybrane parametry immunologiczne u chorych z owrzodzeniami i zmianami troficznymi podudzi. W: XXIV Sympozjum dla Lekarzy i Fizjoterapeutów. Zastosowanie pól magnetycznych oraz energii światła w medycynie Warszawa, 18.XI.2006 r. : materiały sympozjalne. Med & Life, Warszawa, 2006, s. 11-12.

Dąbrowski M.: Immunotropic properties of electromagnetic fields. Clinical aplication of immunocorrective influence of low frequency magnetic field Viofor JPS. Pediatria Med Rodz. 2005, 1 (1): 78-83.;

Dąbrowski M., Stankiewicz W., Jung A., Kalicki B., Żuber J.: Clinical application of immunocorrective effects of low frequency homogenous magnetic field. Central European Journal of Immunology, 2005, Vol.30, Supplement I, poz.64;

Dąbrowski M., Stankiewicz W. Witkowski W., Jung A., Kalicki B., Żuber J.: Clinical and Immunological Effects of Magnetostimulation In Children with Recurrent Infections of
Respiratory Tracts. Przegląd Elektrotechniczny 2008, 12, 155-156. IF 0,242;

Dąbrowski M.,Zuber J., Stankiewicz W. Witkowski W.: Immunocorective Effects of Magnetostimulation In Children Suffering from Recurrent Respiratory Tract Infections. Immunology 2004, Medimond, International Proceedings, Bologna, 2004, 31-35

Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jan Czernicki, Adam Miecznik, Krzysztof Zeman.: Wpływ pola elektromagnetycznego na układ odpornościowy. Baln Pol. T. 43, z. 1/2, s. 41-49.

Karasek M, Czernicki J, Woldańska-Okońska M, Zylinska K, Swietosławski J. Chronic exposure to 25-80 μT, 200 Hz magnetic field does not influence serum melatonin concentrations in patients with low back pain. J Pineal Res. 2000, 29:81-85. IF 5,21

Miecznik A., Fornalczyk-Wachowska E., Zeman K., Czernicki J.: The effect of magnetotherapy and magnetostimulation on cytokine release by human peripheral blood lymphocytes in vitro. Clin Exp Med. Lett. 2007, 48(2), 111-115.

Miecznik A.: Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na wybrane parametry układu odpornościowego w badaniach in vitro. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Łódź 2007.

Serafin P. Sprawozdanie z zastosowania wyrobu w Oddziale Chorób Dzieci 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego w Ciechocinku w roku 1999r. Ciechocinek 1999.

Stankiewicz W., Dąbrowski M.P., Kieliszek J., Sobiech J.: Low energy electromagnetic fields and immunity. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2009, 15, 1-2, 36-41.

Stankiewicz, W. Szymański, P. Dąbrowski, M. Witkowski, W. Immunocorrective Effects of Magnetostimulation Administered in Patients with Thermal Injury Przegląd Elektrotechniczny 2009, 85, 12, 49-50. IF – 0,226

Szymański P.: Rola magnetoterapii u chorych z raną oparzeniową. Rozprawa na stopień doktor nauk medycznych. Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Warszawa 2012 Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę lokalnej komisji Bioetycznej.

Witkowski W., Stankiewicz W., Dąbrowski W., Szymański P.: Immune monitoring of magnetostimulation in complex treatment of burn injury. Opis przypadku: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol., 2006, 12(4) : 142-146.